2004 Divers

Code Goed Gedrag, CBS, GBA, Bewaartermijn
COREON op WEON 2004

Tijdens het Nederlandse epidemiologen congres (WEON, 10-11 juni 2004 in Leiden) werd een goed bezocht satelliet symposium gehouden over de onderwerpen waarmee de COREON zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden: na een algemene inleiding van de voorzitter dr. Jan Willem Coebergh, werd de Code Goed Gedrag, die in het voorjaar van 2004 door het CBP werd goedgekeurd, nader toegelicht door mr. E.B. van Veen.

Dr. Petra Peeters illustreerde in haar bijdrage welke mogelijkheden het CBS biedt, nu middels een amendement, bij wet is vastgesteld dat de gegevens over doodsoorzaken in principe ook voor onderzoek beter beschikbaar zijn. Met de EPIC studie zal een koppeling-nieuwe-stijl plaatsvinden.

Dr. Leo Schouten rapporteerde over de nieuwe mogelijkheden om de Gemeenschappelijke BasisAdministratie (GBA) te gebruiken voor epidemiologisch onderzoek. Overleg met het agentschap BPR heeft een positief besluit opgeleverd voor de Nederlandse Cohortstudie naar Voeding en Kanker. Ook voor andere onderzoeken bestaat nu deze mogelijkheid.

Ten slotte besprak Prof. Floor van Leeuwen de voorstellen uit het rapport “Bewaartermijn patiëntengegevens” van de Gezondheidsraad om via een wetswijziging de grootschalige vernietiging van dossiers te remmen die volgens de WGBO per 1 april 2005 zijn beslag zou moeten krijgen. Het rapport adviseert daartegen, maar nu de uitvoering nog in een tijd met op de kosten lettende met elkaar steeds meer concurrerende ziekenhuizen.

uit: Coreontische Berichten, jaargang 1, nr. 2, 2004  

Go to top