2014 Awareness van wetenschapsintegriteit en fraude

 

COREON sessie op de WEON 2014 "Awareness van wetenschapsintegriteit en fraude"

Wetenschappers staan onder druk om te presteren en resultaten te publiceren, waarbij mogelijk de kwantiteit overheerst over de kwaliteit. Schrijnende gevallen die in de media uitgebreid besproken zijn, laten zien dat door de hoge druk data vervalst kan worden of dat er veel statistische analyses gedaan worden om zo datgeen te kunnen publiceren wat goed uitkomt.
Hoe kan dit wetenschappelijk wangedrag worden opgespoord en hoe kan dit worden voorkomen? Dit vergt een cultuuromslag bij onderzoekers waarbij open dilemma's besproken moeten worden en men elkaar kan aanspreken op twijfelachtig gedrag. 

Tijdens een goed bezochte sessie (circa 60 mensen) werd na een korte inleiding door Rikkart Juttmann en Lex Bouter ingegaan op voorbeelden van fraude, hoe komt iets aan het licht, hoe wordt er onderzoek naar gedaan, welke gevolgen heeft het voor de persoon zelf en de direct betrokkenen, redenen van fraude en soorten van fraude en hoe dit is te voorkomen.

Inleiding: Dr. SaBine Siesling

Presentatie: prof. dr. Lex Bouter - Hoogleraar methodologie en integriteit VU- methodologie als kern van twijfelachtige onderzoekspraktijken: prevalentie en preventie

Presentatie: Dr. Rikard Juttmann - coördinator wetenschappelijke integriteit Erasmus MC.

Go to top