2017 Eenvormige Toetsing (1T)

COREON sessie op het WEON  - Eenvormige Toetsing (1T)

Download hier de presentatie van de COREON sessie

Datum:  donderdag 8 juni  2017
Tijd:      11.30 - 13.00 uur
Locatie: Elisabeth Center, Koninging Astridplein 26, 2018 Antwerpen

In Nederland en België vindt er veel mensgebonden onderzoek plaats zoals omschreven is in de Wet mensgebonden onderzoek (WMO). Een erkende medisch-ethische commissie (METC) moet zulk onderzoek toetsen. Bepaald extra gevoelig onderzoek wordt in Nederland getoetst door de landelijke commissie, de CCMO. Er vindt echter ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats dat niet valt onder de WMO, zoals observationele studies en studies met restmateriaal. Dit type onderzoek valt wel onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast zijn er gedragscodes beschikbaar welke een richtlijn moeten bieden aan onderzoekers. Toetsing van wetenschappelijk onderzoek buiten de scope van de WMO is niet over hele linie gegarandeerd en indien het wel wordt getoetst, gebeurt dit niet altijd op dezelfde wijze. Daarom stellen de veldpartijen momenteel op initiatief van de Commissie Regelgeving en Onderzoek (COREON) een toetsingskader op. Sinds 2008 wordt in België een nieuw wetgevend kader voorbereid dat van toepassing zou zijn op de activiteiten van biobanken en het gebruik van humaan biologisch materiaal voor onderzoeksdoeleinden. Recent is aangekondigd dat het wettelijk kader binnenkort gepubliceerd zou worden.

Programma:

11.30h                  Opening: welkomstwoord plus enkele stellingen  – Peggy Manders 
11.40h                  Huidige stand van zaken Nederland – Han Boter
12.00h                  Enkele stellingen
12.05h                  Huidige stand van zaken België – Michiel Verlinden
12.25h                  Enkele stellingen
12.30h                  Inrichting niet-WMO commissie – Peggy Manders
12.50h                  Afsluiting – Peggy Manders

Go to top