Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het biomedisch onderzoek

17 januari 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Maar wat betekent dit voor onderzoek? Jurist Evert-Ben van Veen heeft een overzicht gemaakt van de artikelen uit de AVG die van toepassing zijn op onderzoeka.

AVG COREONOndertussen stelt de ‘artikel 29 Werkgroep’ richtlijnen op voor de implementatie van de AVG. Overigens, deze werkgroep zal met ingang van 25 mei van naam veranderen, en heet dan het Europees Comité voor de gegevensbescherming (European Data Protection Board).

Kortgeleden bracht deze werkgroep concept-richtijnen uit over informed consent en transparantie.

Op dit moment wordt door diverse Nederlandse (onderzoeks)organisatie aan een reactie op die concept-richtlijnen gewerkt, wat door COREON wordt gecoördineerd.

aOverzicht Evert-Ben van Veen: bekijk het bij Medlaw.

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming  (UAVG)

De AVG werkt rechtstreeks, maar laat een aantal onderwerpen over aan de nationale wetgever. Dat betreft met name het omgaan met gegevens in de zorg en bij wetenschappelijk onderzoek.

Eind vorig jaar verscheen eindelijk de lang verwachte Uitvoeringswet AVG (UAVG) als kamerstuk. In december 2016 reageerde de COREON op de UAVG als voorontwerp. Het kamerstuk UAVG wil de bestaande situatie, dus ook de mogelijkheid van opt-out, zoveel mogelijk bestendigen. Het ziet er voor onderzoek dus niet slecht uit.  Zie Officiële Bekendmakingen, Kamerstuk 34851

Dan blijft wel nog de BSN-discussie waar de UAVG geen uitspraak over doet. COREON zal hierover andermaal (wij noemden het ook al bij onze reactie op het voorontwerp) aan de bel trekken. Overigens zal de UAVG nog de hele parlementaire procedure moeten doorlopen voordat deze een wet is. Het is de vraag of 25 mei 2018 wordt gehaald.


Op de WEON op 7 en 8 juni 2018 houdt de COREON een workshop: “De nieuwe AVG: wat betekent dit voor onderzoekers?”. Het wordt een sessie vol met tips & trics voor en uit de dagelijkse onderzoekspraktijk.
Zie COREON op WEON 2018 de nieuwe AVG wat betekent dit voor onderzoekers

 
Nieuws
Data Delen
Gedragscodes
Go to top