Data delen in 7 stappen - een checklist

26 juni 2018

Ga je data delen? Gebruik dan de checklist van TOPICS-MDS om niets te vergeten! Deze checklist ondersteunt een onderzoeker bij de zeven stappen die doorlopen moeten worden als er data gedeeld worden.

Download de checklist (pdf)

Data delen kent veel voordelen. Het bevordert het efficiënt gebruiken van onderzoeksgegevens: gegevens hoeven niet meerdere keren te worden verzameld en er kan een groter databestand worden gemaakt met hetzelfde onderzoeksgeld. Ook wordt data geverifieerd en studies kunnen beter met elkaar worden vergeleken. Dit verkleint de kans op fraude en vergroot wetenschappelijke integriteit. Bovendien kan het beschikbaar stellen van data voor hergebruik ervoor zorgen dat data vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven wordt bekeken. Het delen van data kan daarnaast samenwerking tussen onderzoekers bevorderen en de impact an onderzoek vergroten.

Het delen van onderzoeksgegevens wordt daarom in toenemende mate aanbevolen door bijvoorbeeld de Europese commissie, subsidieverstrekkers en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.  Onderzoekers zien steeds meer de mogelijkheden die data delen biedt. En initiatieven rondom data delen, zoals het Nationaal Plan Open Science, willen de nieuwe kansen voor het uitwisselen van onderzoeksgegevens benutten.

Ondanks dat data delen steeds meer wordt aanbevolen en dat onderzoekers de mogelijkheden inzien voor wetenschappelijk onderzoek, is het nog geen standaard. Onderzoekers geven aan dat zij praktische adviezen over data delen missen. TOPICS-MDS maakte een checklist die de onderzoeker ondersteunt bij de stappen die doorlopen moeten worden als er data gedeeld wordt. 
Download:  de checklist Data Delen van TOPICS-MDS (pdf)

René Melis presenteerde bij COREON achtergronden over data delen, en de ervaring met het delen van data in het project TOPICS-MDS, wat staat voor: The Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet. Hierin zijn de data van 40.000 ouderen en 8.000 mantelzorgers beschikbaar.
Download: de presentatie bij COREON over data delen door René Melis (pdf).

 


Nieuws
Data Delen
Go to top