Naar een elektronisch Informed Consent – Input gevraagd

28 maart 2018

In het onderzoeksveld is behoefte ontstaan om de informed consent op een elektronische wijze te laten verlopen. Daartoe is het nodig om de voorwaarden te scheppen waarbinnen het mogelijk is om potentiële deelnemers aan medisch(-wetenschappelijk) onderzoek elektronisch te informeren, en om na een redelijke bedenktermijn de deelnemers vervolgens toestemming te laten geven.

COREON heeft hiervoor een concept-notitie opgesteld waarin we de voorwaarden voor het proces van elektronisch informeren en toestemming geven beschrijven. Ook beschrijft de notitie hoe een elektronisch informatie- en toestemmingsproces ingericht zou moeten worden.

Wil je met ons meedenken en input leveren op deze concept-notitie? Neem dan contact met de vertegenwoordiger in jouw instituut. Bekijk hier wie de vertegenwoordiger is van jouw instituut: https://federa.org/organisaties-coreon of mail coreon@federa.org.

Nieuws
Gedragscodes
Go to top