Handvatten om AVG te hanteren

28 maart 2018

Hoewel de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er voor het onderzoeksveld niet slecht uit ziet, merken we in de COREON dat er in veel instituten enige ‘AVG-kramp’ optreedt. Daarom komt COREON binnenkort speciaal voor onderzoekers met een aantal statements en handvatten. Deze komen op de website. Bovendien presenteren we deze statements en handvatten op de COREON-sessie tijdens de WEON op 7-8 juni bij het RIVM in Bilthoven.

De UAVG ziet er niet slecht uit, zoals eerder gecommuniceerd: het wetsontwerp UAVG wil de bestaande situatie zoveel mogelijk bestendigen, dus ook 7:458 BW (WGBO) en de mogelijkheid 'wetenschappelijk onderzoek zonder toestemming'.

Tekst wetsontwerp UAVG: Zie Officiële Bekendmakingen, Kamerstuk 34851

Onze eerdere berichten over de (U)AVG

Reactie COREON op concept-richtlijnen over Transparantie en Informed Consent opgesteld door de ‘artikel 29 werkgroep’:

COREON sessie op WEON

Evert-Ben van Veen over AVG en UAVG 

Nieuws
Gedragscodes
Go to top