Activiteiten FMWV

De Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

 • stimuleert klimaat voor (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland
 • dringt regelgeving terug door zelfregulering en pleitbezorging 
 • organiseert een jaarlijkse Medisch-wetenschappelijke dag met uitreiking FEDERA-prijs 
  • aan een vooraanstaand (rolmodel) onderzoeker
  • in 2006 Ab Osterhaus
  • in 2008 Rudolph L. Leibel, M.D.

De FEDERA als koepel van (bijna 40) wetenschappelijke verenigingen heeft een Dagelijks en Algemeen Bestuur

Het (dagelijks) bestuur

 • legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur
 • onderhoudt ook contact met de diverse leden in commissieverband
 • heeft een speciale commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) samen met de Vereniging voor Epidemiologie
 • bracht in 2001 de Code Goed Gebruik uit
 • was nauw betrokken bij de herziening van de Code Goed Gedrag
 • was de afgelopen jaren actief op diverse fronten

Wat is en doet de FMWV
(sinds 1959) anno 2010 ?? Motto: Speelruimte voor biomedisch onderzoek

Lees verder (PPT-presentatie 159 kB)

Verhogen van de transparantie van contributiebesteding

De Federa faciliteert het werk van (bio)medische onderzoekers. Waar gaan de verenigingsbijdragen van 7 euro per lid naar toe?

 1. waardering
  van het publiek voor biomedisch onderzoek vergroten en stimulering van
  onderzoekers door middel van het uitreiken van de FederaPrijs:
  € 0,23
 2. maatschappelijk
  belang van medische wetenschappen laten beseffen, en de noodzaak van
  een multi-discplinaire aanpak benadrukken door middel van het
  organiseren van de Medisch Wetenschappelijke Dag:  € 0,46
 3. vergroting
  van de effectiviteit en snelheid van biomedische wetenschapsbeoefening
  door middel van een kritische benadering van regelgeving (regelneming).
  Regelneming algemeen:
  € 1,69
 4. idem als 3 via kadervorming door middel van de COREON: € 1,00
 5. de kwaliteit van (bio)medische wetenschappers vergroten door professionalisering en daarmee het carrièreperspectief verhogen: € 0,23
 6. uitwisseling van inzichten, meningen, adviezen via het FederaBulletin en de website: € 1,00

Om bovenstaande mogelijk te maken zijn er uitgaven voor:

- bestuurskosten:  € 0,92

- financiële administratie:  € 0,69

- secretariaat: € 0,92

De FEDERA heeft naast de vereniginsgbijdragen ook nog circa € 6,50 per lid aan inkomsten van:

COREON:  € 3,50

Belanghebbende instituten en wetenschappelijke verenigingen:  € 0,50

MWD-sponsoring:  € 2,50

Go to top