FederaPrijs: ook ongewenst effect psoriasistherapie durven zien

18 september 2015

In het begin van de jaren zeventig was foto-chemotherapie in ontwikkeling voor de behandeling van psoriasis. Het combineren van de stof psoraleen en ultraviolet A (UVA) licht leek een ideale nieuwe vorm van foto-chemotherapie. Het langgolvig UVA-licht zou onschuldig voor de huid zijn. De Amerikaanse dermatoloog Rob Stern zag echter onder ogen, dat de negatieve effecten ook vanaf het begin moeten worden onderzocht. Dit werd toentertijd zelden gedaan. Dermatoloog Stern had bij de introductie van de PUVA-therapie het lef om een cohortstudie met 1400 patiënten te starten en deze mensen meerdere jaren, uiteindelijk 30, te volgen. Uit deze studie bleek dat de PUVA-therapie een sterk verhoogd risico geeft op plaveiselcelcarcinoom. Daardoor werd uiteindelijk de PUVA-therapie bij psoriasispatiënten minder frequent toegepast en vaak vervangen door UVB-therapie.

Voor zijn moed en inzicht zal professor Stern op vrijdag 25 september de FederaPrijs 2015 ontvangen.

De Federa waardeert in deze visionair verder dat hij tientallen jaren structureel heeft bijgedragen aan het verbinden van dermatologie, oncologie en epidemiologie. Hij was een van de pioniers die databestanden (zoals Medicare en de SEER-kankerregistratie (Surveillance, Epidemiology and End Resultsin de Verenigde en Medicare) gebruikte om de incidentie van huidmaligniteiten te onderzoeken. Hij werkte samen met Europese onderzoekers, onder ander om de International Dermato-Epidemiology Association op te zetten. Zijn inzet heeft bijgedragen aan een doordacht beleid rondom de lichttherapie in de dermatologie en rondom de preventie van huidkanker. Belangrijk, want huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de Westerse wereld.

Prof. Stern zal op vrijdag 25 september een voordracht houden: “Translating insights from dermato-epidemiology to cancer epidemiology and clinical practice.”

Plaats: FederaDag, Universiteit Twente, Enschede
Tijdstip: 14:15 uur

Professor Robert S. Stern studeerde in 1970 af aan de Yale University School of Medicine. Hij is afdelingshoofd dermatologie aan de Beth Israel Deaconess Medical Center West Campus in Boston, en ook verbonden aan de Harvard Medical School in Boston.

Programmacommissie FederaDag en FederaPrijs: Sabine Siesling, chair program committee (VvE, IKNL, UTwente, Federa), Sandrine Florquin (AMC, Federa), Bart Kiemeney (Radboud UMC, KWF werkgemeenschap), Martino Neumann (Erasmus MC, NVvO), Anouk Pijpe (NKI/Gezondheidsraad, KWF werkgemeenschap), Renate Winkels (WUR, KWF werkgemeenschap), Leendert Looijenga (voorzitter Federa)

Voor meer informatie: Jorine Boet 010 -704 3798 of e-mail j.snoek@erasmusmc.nl www.federa.org/federadag

Nieuws
Federadag
Go to top