Nationaal plan voor zeldzame kanker

28 maart 2018

Zeker 20 procent van alle kankerpatiënten heeft een zeldzame kanker. Uit de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat de overleving voor patiënten met zeldzame kanker veel lager is dan voor andere patiënten met kanker. Dit verschil wordt steeds groter.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft samen met zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers (VSOP en NFK) al de knelpunten in kaart gebracht.

De lagere overlevingskans komt onder meer doordat zeldzame kanker in veel gevallen niet tijdig wordt herkend en laat wordt gediagnosticeerd. Daardoor is de behandeling minder effectief. Een andere oorzaak is het ontbreken van weinig specifiek onderzoek naar zeldzame vormen van kanker, waardoor er nauwelijks nieuwe behandelmethoden beschikbaar komen. 

Er zijn tien aanbevelingen geformuleerd om de situatie rond zeldzame kanker te verbeteren. De groep pleit voor een nationaal plan zeldzame kanker.

 

Rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker”

Aan te vragen via https://shop.iknl.nl

PDF te downloaden op https://www.iknl.nl

 

Nieuws
Go to top