Voorbeeld van Data protection impact assessement (DPIA)

25 maart 2019

Best practices van DPIA in gezondheidsonderzoek

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan het voor onderzoekers verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te nemen om de risico's te verkleinen.

COREON deelt een voorbeeld best practices uit de onderzoekspraktijk
Download   ABCD-studie verkorte Data Protection Impact Analyse (DPIA) (pdf)

Uitvoerige informatie over DPIA van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia

Nieuws
Gedragscodes
Go to top