Hoe niet-WMO-plichtig onderzoek beter te toetsen

20 april 2020

Betere toetsing voor niet-WMO-plichtig (nWMO-)onderzoek

Onderzoek dat niet-WMO-plichtig is, zoals multicenter onderzoek, heeft te lijden onder de manier waarop de ethische toetsing plaatsvindt. Onlangs is een verkenning verschenen waarin knelpunten en mogelijke verbeteringen van deze toetsing worden beschreven.

Onderzoekers van MLC Foundation, het Antoni van Leeuwenhoek en de Vrije Universiteit Amsterdam, allen verbonden aan COREON, stelden de verkenning samen in opdracht van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS komt rond juni met een reactie.

Ethische toetsing is verplicht voor onderzoek waarvoor mensen een handeling of behandeling ondergaan. Dit is geregeld onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Maar niet alle gezondheidsonderzoek valt onder deze wet.

Niet-WMO-plichtig onderzoek komt in vele soorten en maten. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek met beschikbare medische gegevens of lichaamsmateriaal, maar ook om veel vragenlijstonderzoek. Niet al dit onderzoek wordt getoetst en de manier waarop verschilt sterk tussen instellingen. Met name multicenteronderzoek heeft daaronder te lijden.

Alle veldpartijen betrokken bij gezondheidsonderzoek onderschrijven het belang van ethische toetsing van nWMO-onderzoek, maar zien en vinden ook dat de huidige praktijk tekortschiet. De verkenning doet aanbevelingen voor verbetering. Zo is bijvoorbeeld proportionele toetsing van groot belang.

 

Lees meer op de ELSI Servicedesk,

waar ook de ‘Verkenning nWMO-onderzoek’ te downloaden is.

 

 

 

 

Nieuws
Gedragscodes
Go to top