code Goed Gedrag

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek is in 2004 erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
De COREON heeft, om de code te actualiseren, een nieuwe versie van de code opgesteld. Met name zijn daarin opgenomen extra veiligheidseisen omtrent de omgang met gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De COREON is er niet in geslaagd om het CBP ervan te overtuigen de vernieuwde code te erkennen.

De COREON heeft besloten de code uit 2004 te handhaven, aangezien deze code nog steeds goed toepasbaar en verdedigbaar is. Sinds 2004 is namelijk de wetgeving, waarop de Code is gebaseerd, niet veranderd. De code uit 2004 is mogelijk niet meer bruikbaar wanneer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking treedt (mei 2018). Tegelijk heeft de regering gesteld om met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek de bestaande situatie zo veel mogelijk te handhaven en daarvoor ook een wetsontwerp in te dienen. De AVG biedt daarvoor ruimte. De inzichten uit de oude en de vernieuwde code zijn verwerkt in de toetsingscriteria die worden ontwikkeld in het project 'eenvormige toetsing'. Deze toetsingscriteria zullen als vervanger van de gedragscode gaan fungeren.

Download
code Goed Gedrag 2004 (pdf, 537 KB)
Vragen en Antwoorden

Go to top