Data Delen

Data Delen

Federa/COREON zien voordelen in het delen van gegevens verkregen in gezondheidsonderzoek.

Het streven van COREON is:

- verbeteren van de mogelijkheden om data uit te wisselen en te delen ten behoeve van gezondheidsonderzoek.

Vermenigvuldigen door delen

Data delen in gezondheidsonderzoek, van ambitie naar praktijk

Onderzoekers blijken voorstander van het beschikbaar stellen van gegevens voor hergebruik, maar zien ook diverse hindernissen om dit te realiseren. In het bijzonder de regelgeving is strikt, waardoor het lastig is data te delen. Dit blijkt uit het rapport ‘Vermenigvuldigen door delen’ dat de Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) van de Federa in opdracht van ZonMW liet opstellen.

Een eerste aanzet om data te delen zijn nieuwe subsidievoorwaarden van ZonMW, waarin het opstellen van een datamanagementplan verplicht is voor de onderzoeker. De geinterviewde onderzoekers uit vijf organisaties oordelen positief over de inhoud en functie van de checklist voor het datamanagementplan, maar zien een praktisch probleem, namelijk de tijd nodig het plan te maken, en drie andere problemen. Ten eerste, de bestaande juridische en ethische restricties. Is een algemeen informed consent bijvoorbeeld mogelijk? Ten tweede, een waarborg dat de oorspronkelijke onderzoeker betrokken blijft. Komt er een open of restricted access van onderzoeksdata? Ten derde, de haalbaarheid van duurzame en toegankelijke opslag van data. Zijn er mogelijkheden tot verrijking van de data?

Het onderzoek laat zien dat ‘open data’ een goede ontwikkeling is, maar dat er nog problemen zijn die moeten worden opgelost. De huidige regelgeving rond bescherming persoonsgegevens is daarbij een belangrijke potentiële barrière. COREON wil zich de komende tijd blijven inzetten voor het verbeteren van de mogelijkheden om data uit te wisselen en te delen ten behoeve van gezondheidsonderzoek.

Al in 2009 organiseerde COREON een sessie op de WEON over data delen, lees meer...

02-05-2018
In 'Onderzoek Nederland' komt Lex Bouter, voorzitter van COREON aan het woord. “Het is goed dat Europa zijn privacywetgeving harmoniseert, want bij wetenschappelijk onderzoek werken we steeds meer...
Nieuws, Data Delen, Gedragscodes
28-03-2018
In de kern betekent een lerend zorgsysteem dat routinegegevens uit de zorg worden hergebruikt om de zorg te verbeteren. Daarover handelt een hoofdstuk in het preadvies voor de Vereniging voor...
Data Delen
personalized medicine wettelijk ethisch
28-03-2018
Nieuwe medische mogelijkheden brengen nieuwe problemen. Vandaar dat een helpdesk in het leven is geroepen om de Ethical, Legal, Social Implications (ELSI) van personalized medicine en next generation...
Nieuws, Data Delen, Gedragscodes
28-03-2018
Hoewel de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er voor het onderzoeksveld niet slecht uit ziet, merken we in de COREON dat er in veel instituten enige ‘AVG-kramp’ optreedt....
Nieuws, Data Delen
AVG privacy wetenschap
06-03-2018
In de aanloop naar 25 mei 2018, de datum waarop Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van kracht wordt, wordt nog druk gewerkt aan richtlijnen. COREON heeft samen met 5 andere Nederlandse...
Nieuws, Data Delen, Gedragscodes

Pagina's

Go to top