Ethische kanten regeneratieve geneeskunde

Van embryonale cellen naar een verantwoorde keuze van proefpersonen

ethische overwegingen

Te weinig
aandacht voor ethiek van regeneratieve onderzoek

In het verleden is er veel aandacht geweest voor de ethiek van het gebruiken van embryonale stamcellen. Nog steeds is ethiek van regeneratieve geneeskunde in de VS bijna identiek aan 'dat gaat over embryonale stamcellen', zo meldde Annelien Bredenoord (UMCU). Jammer, vond zij, want daardoor is er tot nu toe weinig aandacht geweest voor de specifieke ethische vragen die het testen van regeneratieve methoden bij mensen oproept.

bredenoord ethisch regeneratieve stamcellen embryonale

     
Representatieve
populatie
noodzakelijk
De keuze van de te onderzoeken groep patiënten of gezonde personen is volgens haar zeer belangrijk om de resultaten door te kunnen trekken naar de kliniek. Het zijn lastige keuzen, want vaak zal er geen optimale populatie zijn. Bij te zieke mensen komen regeneratieve technieken mogelijk zo laat, dat het genezend vermogen laag is. Bij mensen die nog weinig last van hun aandoening hebben, is de techniek mogelijk juist erg effectief, maar wil men relatief gezonde mensen een experimentele techniek aanbieden?  
     
'Alleen' veiligheid voor patiënten in onderzoek

Ze gaf verder aan dat voor patiënten van wie lichaamsmateriaal gebruikt kan worden in onderzoek wellicht een opt-out gecombineerd met een opt-in voor speciale toepassingen de beste oplossing is.

Een ander punt dat Bredenoord aansneed was dat het model met Randomized Clinical Trials minder geschikt is als raamwerk voor het innovatieve onderzoek in de regeneratieve geneeskunde.

De tragedie van dit translationele onderzoek is dat de onderzoeker geen therapie kan aanbieden, maar alleen zo veel mogelijk veiligheid.

 
     
19 september 2012 Lunchlezing in Utrecht - Studium Generale UU
Alle informatie in de biobank
in de lezingenserie  Leve het Leven
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De presentatie op MWD Federa - Ethische kanten
  • Ethical issues in regenerative medicine - Annelien Bredenoord (UMCU)---
 
Go to top