Gedragscodes Codes of Conduct EN

De gedragscodes geven handvatten aan medisch wetenschappelijke onderzoekers, zodat hun onderzoekspraktijk aan de Nederlandse wet voldoet.

Download: Codering kan beroepsgeheim bij medisch onderzoek waarborgen. Auteurs: Door E.-B. van Veen, J.M. Buiting en M.A. Goslings. NRC 8 januari 1994.

 

VERKLARING Federa/COREON over de Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 2004

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (ook wel bekend als de Code Goed Gedrag) is in april 2004 door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 'goedgekeurd'. Formeel was het een verklaring dat de Gedragscode in overeenstemming was met de toen geldende regelgeving, zijnde de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de WGBO.

Een dergelijke verklaring wordt altijd voor 5 jaar gegeven, zodat deze inmiddels is verlopen. Na enig beraad wil het CBP dezelfde Gedragscode niet zonder meer voor een nieuwe periode van 5 jaar erkennen, maar wenst men meer duidelijkheid van het onderzoeksveld op basis van gebleken problemen en voortschrijdend inzicht op een aantal punten.

De huidige Gedragscode is dus niet in strijd met de voornoemde, immers ongewijzigde, regelgeving. Het gaat vooral om verwerking van voortschrijdende inzichten ten aanzien van:

- privacy beschermende technieken

- inschakeling van een Trusted Third Party (TTP)

- primaire dataverzameling bij respondenten, met name via internet (hieraan besteedde het rapport Toetsing op Maat ook aandacht)

- de verantwoordelijke bewerker krachtens de WBP

Mocht u nog andere onderwerpen in een vernieuwde Gedragscode terug willen zien, dan vernemen wij dat graag voor 1 maart a.s., zodat een en ander in de COREON-vergadering van 18 maart 2011 kan worden vastgesteld en ingevuld.

Al met al blijft de Gedragscode Gezondheidsonderzoek nog onverkort geldig voor met name het gebruik van patiëntgegevens voor gezondheidsonderzoek en de daarbij in acht te nemen zorgvuldigheid.

Met de lopende 'update' van de Code Goed Gebruik is een nieuwe versie van de Code Gezondheidsonderzoek dus van groot belang.

Go to top