Klinisch succes

Doorligwond dicht, zonder kniepijn lopen, hart krijgt meer vermogen
klinisch succes uit de regeneratieve geneeskunde

Doorligwonden dicht

Doorligwonden en open wonden aan benen kunnen zeer hardnekkig zijn. Sue Gibbs (VUMC) liet een analyse zien van vijf recente studies met Tiscover. Dit zijn kleine stukjes huid van de patiënt zelf, die in een gestandaardiseerde procedure in drie weken uitgroeien tot een weefsel en dan geplaatst worden op de open wond. Er zijn slechts weinig patiënten bij wie de wond na 24 weken niet dicht is. Hoe korter de wond bestond, hoe beter de hersteltijd, maar ook een wond die al 22 jaar bestond, ging dicht. Met deze methode genas zelfs bij een 92-jarige een doorligwond.
ulcer regenerative gibbs
     
Zonder kniepijn lopen
door inbrengen
eigen kraakbeen
Bij jongere mensen met een gat in het kniekraakbeen is het opvullen van het defect met eigen gezond kraakbeen inmiddels zodanig effectief,dat de procedure sinds 7 juni 2012 vergoed wordt door de zorgverzekering. Daniël Saris (UMCU) was zeer verheugd.  Saris kraakbeen knie artrose
     
Hart kan
meer bloed pompen
door injectie
met
eigen stamcellen
Voor patiënten met een myocardinfarct is een andere benadering veelbelovend. Er worden stamcellen, die gewonnen zijn uit het eigen lichaam van de patiënt, in het zieke deel van het hart gespoten. Douwe Atsma (LUMC) toonde met een meta-analyse van studies aan dat het pompvermogen (ejectiefractie) van het hart door deze injectie met 3,6 % toeneemt. Dat is in dezelfde orde van grootte als verbeteringen door medicijnen. Ontwikkelingen in de behandeling van aritmie zijn veelbelovend. Douwe Atsma LUMC myocardinfarct stamcellen helpen
     
     

 

 

 

 

De presentaties op MWD Federa - Klinisch succes
  • Mesenchymal stromal cells: from biology to clinical application - Wim Fibbe (LUMC)
---
  • Technovolution of tissue reconstruction - Daniël Saris (UMCU)
---
  • Cell therapy in cardiology - Douwe Atsma (LUMC)
---
  • Tissue engineered skin for difficult to heal wounds - Sue Gibbs (VUMC)
---

 

Go to top