Lustrumboek

50 jaar Federa (1959-2009).
Beknopte geschiedenis en vooruitblik van de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

P. Verhoef, J.W.W. Coebergh, J.J.L. Jacobs

 

J.W.W. Coebergh   -   Voorwoord met voorkennis
 

Een beknopte geschiedenis van de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.
P. Verhoef

Verantwoording

De geschiedenis van de Federa in hoofdlijnen
Het begin van de Federa
De doelstellingen van de Federa
Periodisering
1. Manifestatie en zoeken naar vorm (1959-1969)
2. Samenbundeling en bloei (1970-1979)
3. Verbreding van de missie (1980-1989)
4. Op andere leest geschoeid (1990-1999)
5. Nieuw elan (2000-2011)

De organisatie van de Federa
De deelnemende verenigingen
Het Bestuur van de Federa
Het Bureau van de Federatie

De werkzaamheden van de Federa
Bevordering van multidisciplinaire samenwerking
Bevordering carrièreperspectief van jonge onderzoekers
Regelgeving en –neming

Epiloog

Kennisdeling en regelneming in de medische wetenschap
J.W.W. Coebergh, J.J.L. Jacobs, A.J. Edwards van Muijen, J.M. Fentener van Vlissingen, E. van Leeuwen (Redactie)

1. Federa autobiografisch
W. Oosterhuis   -   Aan de ondergang ontsnapt
A. Edwards van Muijen, D.W. van Bekkum   -   Biowetenschappen en Maatschappij
E. Klasen   -   Een lange relatie met de Federa in drie snapshots
J.J.L. Jacobs   -   Trage massa's remmen snelle denkers
S. Terpstra   -   Wat de toekomst brengen moge
J.W.W. Coebergh   -   De Federa in 2010-2019

2. Medisch Wetenschappelijke Dagen (Interviews A.J. Edwards van Muijen)
H.K.A. Visser   -   Voeding en Gezondheid: belangstelling publiek blijft (MWD 1999) 
F. Verhey, D. Swaab   -   Dementie: van enkelvoudige aanpak naar complexiteit (MWD 2000) 
C. Wijmenga   -   Het genoom - van alfabet naar verhaal van oorzaak en gevolg (MWD 2001) 
R. Willemze   -   Huidkanker - van genetische analyse naar medicijn (MWD 2003) 
F.K. Lotgering   -   Zwangerschap: van pre-eclampsie naar vroeggeboorte (MWD 2005) 
V.J. de Ru   -   Kanker: gestage voortgang over de hele linie (MWD 2007) 
J. Seidell   -   Obesitas: niet meer alleen (MWD 2008) 
D.J. Deeg   -   Veroudering: van onderzoek naar praktijk (MWD 2009) 
G. Boland   -   Hepatitis (MWD 2010) 
R. van Furth   -   Chronische Inflammatie (MWD 2011) 

3. De context
A.J. Edwards van Muijen (verslag) J.W.W. Coebergh, M. Fentener van Vlissingen, J.J.L. Jacobs, E .van Leeuwen, D.W. van Bekkum, A. Cohen, R. Berkelbach van den Sprenkel, J.W. Dorpema, S. Terpstra, E.B. van Veen, N. Kien    -   Samenwerking tussen academische en commerciële biomedische en gezondheidsonderzoekers: verleden, heden en toekomst. 
W. den Otter, E. de Heer, J.J.L. Jacobs, J.C. Wilschut. SMBWO zorgt voor kwaliteit in de opleidingen voor biomedische en gezondheidswetenschappelijke wetenschappers 
D.W. van Bekkum   -   Vijftig jaar Federa, allemaal Cinderella
F. Miedema   -   Berichten van het front: De UMC’s en Life Science 3.0

4. Regelneming
J.J.L. Jacobs   -   Samenscholen voor regelneming
P. Bloemers   -   De COGEM als stoker op een electrische trein
A.F. Cohen   -   Onderzoeksruimte binnen de regels houden: Toezicht op medisch-wetenschappelijk onderzoek (interview A.J. Edwards van Muijen)
P. Borst   -   DNA, kansen en wantrouwen. Een persoonlijke terugblik op 50 jaar DNA
J.M. Fentener van Vlissingen   -   Biomedisch onderzoek en dierproeven
C. Smit   -   Patiëntenorganisaties nemen meer deel aan wetenschap (interview A.J. Edwards van Muijen)
M. Rookus   -   Regels volgen, nemen en afdwingen: de COREON in actie 
E.-B. van Veen   -   Over regelgeving en regelneming en de FEDERA

5. Medische excursen
H. Benneker, P. van Megchelen   -   Patiëntgebonden onderzoek en de vorming van UMC’s
D.W. van Bekkum   -   Nieuwe onderzoeksweg brengt research in Nederland (interview A.J. Edwards van Muijen)
D.W. van Bekkum   -   Vrijheid veroveren voor echte vernieuwingen (interview A.J. Edwards van Muijen)
D.F. Swaab   -   Hersenbank liep op de troepen vooruit (interview A.J. Edwards van Muijen)
H. van Leeuwen   -   De patiënt van object naar medeverantwoordelijke (interview A.J. Edwards van Muijen)
H.K.A. Visser   -   De kost gaat voor de baat uit
D.F. Swaab   -   Kennis maken is ook kennis breken (interview A.J. Edwards van Muijen)
J.J. van Rood   -   Immunohematologie in ontwikkeling (interview A.J. Edwards van Muijen)
J.J.L. Jacobs   -   Technologische revolutie vraagt om een andere biomedische wetenschapper
J.W.W. Coebergh   -   Dries Querido (1912-2001) door FEDERA-bril bezien anno 2011: twee zielen in een borst

6. Wetenschappelijke verenigingen
G. van den Aardweg, J.J.L. Jacobs, W. den Otter   -   Voor het belang van de Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker (VMWO)
J.J. Rasker, T. Jansen   -   Reumatologie door de jaren heen (NVR)
F. van Kemenade   -   Nederlandse Vereniging Voor Pathologie: de wetenschap achter uw diagnose (NVVP)
D.J. Ruiter   -   De algemene pathologie als basisvak?
J.G.R. de Monchy   -   De Nederlandse Vereniging voor Allergologie, haar leden en hun ideeën (NVvA)
Th. Wobbes   -   Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG)
A. de Boer, H.J. Guchelaar   -   Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB)
Bestuur   -   De Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Bestuur   -   Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
C. Beukelman , T. van Asseldonk   -   De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) 1988 – 2011
J. Verhaar   -   Orthopedie: van timmerman naar bruggenbouwer (NOV) (interview A.J. Edwards van Muijen)
A. Burdorf   -   De groei en bloei van de epidemiologie in Nederland (VvE)
Bestuur   -   De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP)
R. de Groot   -   Kindergeneeskundig onderzoek in Nederland: ontwikkelingen in het eerste decennium van deze eeuw (NVK)

 

 Een beknopte geschiedenis en vooruitblik van de Federa

Go to top