Medisch en Zorg 2011

Chronische inflammatie, psychiatrie en metabool syndroom

Nieuwe kennis, nieuwe kansen. Nederlandstalig.

De MWD op 17 juni belooft een fascinerende dag te worden waarop zal blijken dat uiteenlopende ziekten als vetzucht, schizofrenie, schildklierziekten, depressie, suikerziekte en aderverkalking veel meer met elkaar te maken hebben dan we tot nu toe dachten.

1. Macrofagen zijn meer dan een leger

Van macrofagen dacht men vroeger dat ze ervoor waren om indringers te doden. Een vechtleger dus. Het nieuwe inzicht is dat de macrofagen continue actief zijn. Ze liggen dus niet stil in een hinderlaag te wachten tot er eindelijk indringers zijn, maar werken steeds actief mee om de balans te bewaren in het lichaam. Het is dus een soort vredeskorps, net zoals het endocriene en neuronale systeem. En zitten er alleen macrofagen in dit korps? Nee, het is een systeem van macrofagen met een paar gerelateerde cellen, dat samen wel het Mononucleair Phagocyte System (MPS) wordt genoemd. Het MPS is afgesteld op een ijkpunt, als het ware een thermostaat: de inflammostaat.

2. Een verkeerd afgestelde 'inflammostaat' heeft vele gevolgen

Wanneer de inflammostaat verkeerd staat afgesteld, kan dat tot velerlei ziekten leiden, zoals autoimmuunziekten door een fout in de tolerantie van lichaamseigen cellen, aderverkalking doordat het repareren van vaten misgaat, en obesitas en diabetes type-2 doordat het vetmetabolisme ontspoort. Ook ziekten van de geest kunnen ontstaan doordat de macrofaag op hol is geslagen. Bij schizofrenie en bipolaire stoornis wordt gedacht dat de onbalans van de macrofagen zorgt voor een stoornis in de neuronale huishouding. Deze nieuwe oorzaak doet de hoop leven dat ook nieuwe therapieën mogelijk worden.

3. 'Inflammostaat' maakt inzichtelijk waarom sommige patiënten getroffen worden door zowel geestelijke als lichamelijke ziekten

Recent onderzoek laat vermoeden dat eerder gevonden verbanden tussen ziekten, bijvoorbeeld een drie keer zo hoge kans op een autoimmune schildklierziekte en op suikerziekte bij mensen met een bipolaire stoornis, terug te voeren zijn op dezelfde oorzaak: een slecht functionerend MPS. Drie andere verbanden zijn: bij schizofrenie een verhoogde kans op metabool syndroom, hart-en vaatziekten en diabetes-type2, bij postpartum psychose meer kans op een schildklierziekte (Hashimoto's thyreoiditis) en samenhang tussen gedrag en vetzucht.

 

Programma - Medisch en Zorg

De sprekers en onderwerpen van Medisch en Zorg en van het Scientific Program vindt u in de folder Download folder MWD Chronische Inflammatie programma, pdf, 1,6 Mb

Go to top