Methoden van onderzoek

Van schaaltjes en mallen naar coaching

Methoden van onderzoek

De technieken uit het lab hebben al tot klinische successen geleid, maar de labonderzoekers zijn nog niet tevreden. Waar het lab nu mee bezig is, lieten acht wetenschappers zien.
     cell tissue tangram
Er zijn een paar specifieke benaderingen te onderscheiden. Het implanteren van cellen is al uitgebreid getest, terwijl er nu een tendens om een heel weefsel te gebruiken. Voor het fabriceren van een weefsel combineert men in het lab lichaamseigen cellen met biomaterialen. Maar, stelt Daniël Saris (LUMC), eigenlijk is het lichaam slimmer dan we nu denken, en zou het wel eens effectiever kunnen zijn om cellen te coachen. Je geeft het lichaam ‘iets’ waardoor de cellen zelf het juiste werk kunnen doen. Een paar voorbeelden van de veelvormige zoektocht.
     
Krachten
van
buiten
Een hartklep maken buiten het lichaam werd door Carlijn Bouten (TUE) toegelicht. Belangrijk vond ze dat niet alleen de oorspronkelijke vorm wordt onderzocht, maar vooral de manier waarop het weefsel zich vormt onder de invloed van krachten van buitenaf. Daarnaast worden de gebruikte mallen steeds kleiner. Bouten heart cardiac
     
 Rat
helpt
muis
 
Niels Geijsen (Hubrecht Instituut) gaf een overzicht van de ontwikkelingen met een muismodel. Muizen die geen pancreasfunctie hadden, kregen stamcellen van een rat. Daarop functioneerde de pancreas weer. De mogelijkheden met deze methode zijn in de toekomst misschien onbegrensd, maar de ethische aspekten zijn hierbij van groot belang.  Geijsen rat muis
     
Hydrogel
of
keramiek
Sander Leeuwenbrugh (UMCN) probeerde om materialen voor botvervanging te maken die afbreekbaar zijn in het lichaam als alternatief voor het niet-afbreekbare keramiek. De oplossing zocht hij in hydrogels. Helaas gedroeg een veelbelovende hydrogel zich in het lichaam (in vivo) meer als een vloeistof en ging lekken. De zoektocht gaat verder naar gels die meer cohesie in vivo hebben.  Leeuwenbrugh hydrogel keramiek
     
Topografie legt cel vorm op Jan de Boer (UT) liet zien hoe cellen zich verschillend groeperen bij een andere verdeling van de ‘pitches’, en vroeg zich af: lezen cellen braille? Met een driehoek, vierkant en rechthoek maakte hij ‘topounits’. Van de 154 miljoen opties werden er tweeduizend geselecteerd om te kijken hoe een cel groeit. De vooraf opgelegde topografie blijkt de celvorm te conditioneren. Dit biedt mogelijkheden om het gedrag van cellen op relatief eenvoudige wijze te beïnvloeden.  
     
     

 

 

Presentaties MWD Federa Methoden van onderzoek

 

 
Basic science in RM  
  • Pluripotent stem cells in regenerative medicine - Niels Geijsen (Hubrecht Instituut)
--
  • Polymer-ceramic (nano)composites for regeneration of bone tissue - Sander Leeuwenbrugh (UMCN)
 
  • The immune system with stem cell therapy - Martin Hoogduijn (Erasmus MC)
 
  • 3D modelling in cardiovascular regenerative medicine - Carlijn Bouten (TUE)
 
New developments - emerging areas  
  • Getting results out of high throughput material screening - Marcel Reinders (TU Delft)
 
  • Microfabricated and microfluidic tools for tissue production and study - Severine Le Gac (UT)
 
  • 3D printing of progenitor cells for bone tissue engineering - Jacqueline Alblas (UMCU)
 --
  • High throughput screening of topographical libraries - Jan de Boer (UT)
---
Go to top