Mijlpalen

 

2011 FEDERA stelt nieuwe code Goed Gebruik vast
2010  Aanbevelingen uit TOM werden in feite overgenomen na KNAW-bijeenkomst (maart)
2009  Wenselijkheid uitgesproken van code 'Vermenigvuldigen door Delen' start van werkzaamheden voor aanpassing van code Goed Gebruik
2008  Voorbereiding van Publicatie van toetsing op Maat (TOM) inzake WMO-plichtigheid
2007  Notitie eigendomsrecht / Actieplan bewaartermijn medische dossiers
2006 Notitie Burger Service Nummer (BSN) geïncorporeerd in KNAW-advies aan VWS
2005 Onderzoek in GBA-regelgeving opgenomen en eerste koppeling cohortstudie gerealiseerd
2004  Herziening Code Goed Gedrag (Gedragscode Gezondheidsonderzoek). Ook uitgewerkt in FAQ.
2003 Amendering CBS-wet waardoor gebruik doodsoorzaken voor onderzoek mogelijk werd Instelling Klachtencommissie i.v.m. gedragscodes
2002  Oprichting COREON als initiatief van de Vv-Epidemiologie (commissie Privacy), het dagelijks bestuur van de FEDERA en Medlawconsult
1998 Initiatief om te komen tot code Goed Gebruik
1995 Gereedkoming van code Goed Gedrag in verband van RGO: ondergebracht bij FEDERA
1994   Actie gevoerd rond de behandeling van de wet GBO
1990 Oprichting commissie Privacy in verband van de VvE
Go to top