Organisatie en werkwijze

Binnen COREON zijn mensen actief die werken binnen de biomedische wetenschap of daarin een voorwaardescheppende functie hebben. Zij zetten zich naast hun primaire werk in om het onderzoeksklimaat voor biomedisch onderzoek te verbeteren. De mensen in COREON vertegenwordigen alle academische centra, en komen met name van afdelingen of organisaties waar observationeel onderzoek of onderzoek met lichaamsmateriaal plaatsvindt.

De organisatie van de Commissie Regelgeving in Onderzoek (Coreon) is vastgelegd in een reglement. De activiteiten van COREON worden gecoördineerd door het dagelijks bestuur en juridisch ondersteund door Medlawconsult. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen en de beleidsplannen voor en is verantwoordelijk voor de voortgang. De deelnemers van COREON komen drie maal per jaar bij elkaar en bepalen het beleid en stellen de prioritering vast.

Tijdens de deelnemersvergaderingen vinden discussies plaats tussen onderzoekers en juristen, die van groot belang zijn voor de uiteindelijke producten (codes, notities, acties, etc.) Daarnaast worden de aangedragen oplossingen getoetst op werkzaamheid. Vaste agendapunten zijn locale problematiek en op handen zijnde regelgeving. Ook worden tijdens de deelnemersvergaderingen incidenteel werkgroepen opgericht om onderwerpen verder uit te diepen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd hierin te participeren, zodat de uiteindelijke producten zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk van de gezondheidsonderzoekers.

Overige vaste activiteiten van de Coreon zijn:

  • het organiseren van een jaarlijkse Coreonsessie tijdens het landelijk epidemiologencongres, de WEON. Hierin staat elk jaar een actueel onderwerp ter discussie. Bekijk hier de onderwerpen van eerdere sessies.

  • het leveren van een bijdrage aan het FederaBulletin dat driemaal per jaar uitkomt.

  • het doorspelen van binnenkomende vragen aan deskundigen.

Go to top