Over Federa

Over Federa ...

...voor een gezond onderzoeksklimaat

   
 

Missie van de Federa

Bevorderen van een gezond biomedisch onderzoeksklimaat in Nederland door:

 • beperking van de regeldruk;
 • uitleg over noodzaak van dierproeven;
 • monitoring van ontwikkelingen in en rondom biomedisch onderzoek;
 • etaleren van bijzondere onderzoeksresultaten.

Kortom, professionele belangenbehartiging voor en door biomedisch onderzoekers.

   

Over Federa

 

 

Wat is de Federa?

De Federa is een interdisciplinair samenwerkingsverband van ruim 8.000 onderzoekers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt via 24 aangesloten biomedisch-wetenschappelijke verenigingen (meer) en via ruim 20 organisaties die zijn aangesloten via COREON (meer).

De Federa is een stichting waarvan de volledige naam luidt:
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Onafhankelijk

De inkomsten van de Federa bestaan uit bijdragen van de aangesloten verenigingen op basis van hun ledenaantal.

De DB-leden hebben geen commerciële of financiële belangen bij de Federa. De Federa is onafhankelijk van belangen van derden.

   

Deskundig

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door gepromoveerde biomedisch-wetenschappelijk onderzoekers, waaronder een aantal hoogleraren. Deze zijn op vrijwillige basis actief voor het bevorderen van een gezond onderzoeksklimaat.

 

 

Werkwijze

De taken zijn verdeeld over verschillende commissies waarvan de activiteiten maandelijks worden gerapporteerd in het dagelijks bestuur en op jaarbasis in het algemeen bestuur. Salarissen worden alleen aangewend voor de secretariële ondersteuning en binnen de COREON voor de juridische support van de codes voor zelfregulering.

Dagelijks Bestuur

Commissies

COREON

Algemeen Bestuur

Financiële verantwoording

   

Hoe draagt de Federa bij aan een gezond onderzoeksklimaat? 

 • Stimuleren van een zorgvuldige uitvoering van observationeel gezondheidsonderzoek 
  Gedragscodes
 • Lobbyen voor gezonde wetgeving voor verantwoord gebruik van proefdieren.  Dierproeven
 • Overdragen nieuwe kennis en nieuwe kansen in een actueel biomedisch onderzoeksveld op de FederaDag
 • Communiceren nieuws via website, FederaBulletin en FederaActueel. 
  Nieuws
 • Samenwerken met andere organisaties
Go to top