Tijdslijn Hyperlinks Wod

Tijdslijn Wijziging Wet op dierproeven (Wod)

implementatie Europese dierproevenrichtlijn 2010/63   |     Hyperlinks Wod

 

2010

22 september: EU directive 2010/63/EU waarin het raamwerk staat voor een geharmoniseerde regelgeving in elk EU land.

Vanaf oktober. Ministerie raadpleegt Federa en andere stakeholders geraadpleegd ter voorbereiding wijziging Wod. Federa en anderen zijn voorstander van snelle invoering van de directive [L2a].

 

2011-2013

Vertraging in implementatie Wod vanwege grote verschillen in structuur tussen richtlijn en Wod.

 

2012

22 november  Termijn uiterste implementatie Wod in nationale wetgeving

Nederland heeft de termijn niet gehaald; er dreigt een boete van de EC wegens niet-tijdige implementatie [L2b-#1].

 

2013

25 november  Voorstel wijziging Wod in Tweede Kamer           

10 december  Stemming Wod in Tweede kamer; aangenomen met enkele amendementen. 

 

2014

21 januari      Behandeling wijziging Wod in Eerste Kamer.

 

Hyperlinks 

Abonneren op nieuws Wod

https://abonneren.rijksoverheid.nl/article/wijziging-wet-op-de-dierproeven/nieuwsbrief-wijziging-wet-op-de-dierproeven-nummer-6/gevolgen-van-niet-tijdige-implementatie-richtlijn/1897/22143?mode=html_mail

 

Nederland hoort bij de staart van de EU m.b.t. implementatie van de EU Directive

http://animaltestingperspectives.org/transposition/

 

Rijksdossier dierproeven

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven?ns_campaign=wijziging-wet-op-de-dierproeven&ns_channel=nb

 

Uitslag stemmingen Wet op de dierproeven

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail.jsp?id=2013P19473

 

Kamerstuk Eerste Kamer

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33692-A.html

 

Huidige Wod – Wet op dierproeven

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003081/geldigheidsdatum_24-12-2013

Go to top