Verenigingen Federa

Bij de Federa aangesloten verenigingen

 naam vereniging

website

Ned. Genetische Vereniging (NGV)

http://www.NGV.dds.nl

Ned. Ver. v. Allergologie

www.nvva-allergologie.nl

Ned. Ver. v. Biochemie en Moleculaire Biologie (NVBMB)

www.kncv.nl/nvbmb

Ned. Ver. v. Experimentele Dermatologie (NVED)

www.nved.nl

Ned. Ver. v. Fysiologie (NVF)

www.nvfysiologie.nl

Ned. Ver. v. Fytotherapie (NVF)

www.fyto.nl

Ned. Ver. v. Humane Genetica (NVHG) (voorheen Ned. Anthropogenetische Vereniging (NAV)

www.nvhg-nav.nl

Ned. Ver. v. Immunologie (NVVI)

www.dutchsocietyimmunology.nl/

Ned. Ver. v. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)

www.nvkc.nl

Ned. Ver. v. Klinische Farmacologie en Biofarmacie

www.nvkfb.nl

Ned. Ver. v. Matrix Biologie (NVMB)

www.matrixbiology.nl

Ned. Ver. v. Medische Microbiologie (NVMM)

www.nvmm.nl

Ned. Ver. v. Neuropathologie (NVVNP)

zie beneden voor de adresgegevens van de Ned. Ver. v. Neuropathologie

Ned. Ver. v. Parasitologie (NVP)

www.parasitologie.nl

Ned. Ver. v. Pathologie (NVVP)

www.pathology.nl

Ned. Ver. v. Proefdierkunde

www.proefdierkunde.nl

 

 

Adresgegevens van de Nederlandse Vereniging voor Neuropathologie:  

Secretaris: Mw. dr. T.M. Teune, patholoog (teunet@maasstadziekenhuis.nl)

Go to top