VMWO

VMWO-bestuur, carrière en nieuw pensioen
Bloktijden bevorderen promotie-onderzoek
VMWO: stop het bursalensysteem
Uitdagende banen vinden voor postdocs Even voorstellen…VMWO-bestuurslid Diederik van Deursen
 Wijze voortzettingen van postdoc's
Niet bij wetenschappelijke vaardigheden alleen - Carrièreplanning dankzij VMWO - interview met Lars Slingerland
Medisch onderzoekers pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden
 

VMWO-bestuur, carrière en nieuw pensioen 

De VMWO-taken zijn uitgebreid met onder andere de CAO-inzet bij de AVBZ-FBZ. Voor de CAO Academische Ziekenhuizen is een principeakkoord bereikt over de pensioenovergang UMC’s van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 

De VMWO heeft een nieuwe voorzitter: dr. John Jacobs. Vanwege de uitbreiding van de taken zijn er vacante posities voor geïnteresseerden wetenschappers in het VMWO-bestuur. Omdat de VMWO zich ook sterk maakt voor opleiding en carrièreperspectief zijn promovendi en postdocs nadrukkelijk welkom.

FederaBulletin mei 2011 ...meer op www.vmwo.nl

Bloktijden bevorderen promotie-onderzoek
Voor klinici is promotie-onderzoek doorgaans een simultaanspel: de hoofdtaak is de behandeling van patiënten, daarnaast moet het promotie-onderzoek worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken worden nogal eens blokken voor onderzoek ingeroosterd. Maar die blokken zijn kennelijk niet heilig, want klinische promovendi worden tijdens deze onderzoekstijd vaak weggeroepen voor klinische werkzaamheden. Dat gebeurt doordat er gaten vallen in dienstroosters, of doordat niet duidelijk is wie wel en wie niet benaderd kan worden voor klinische spoedgevallen, of door onduidelijke communicatie over andere afspraken.

Op papier lijken promovendi voldoende aaneengesloten tijd te hebben voor onderzoek, maar de werkelijkheid is dus vaak anders. Als gevolg hiervan kunnen promovendi lopende experimenten vaak niet afmaken. Daarom moet hun onderzoekstijd worden vastgelegd in blokken die niet onderbroken mogen worden door urgente klinische werkzaamheden. De VMWO brengt dit punt in bij de CAO-onderhandelingen voor de UMC's en Academische Ziekenhuizen.

www.VMWO.nl
ledenadministratie@vmwo.nl
, FederaBulletin februari 2011

 

VMWO: stop het bursalensysteem
Sinds 1984 proberen universiteiten regelmatig wetenschappers promotieonderzoek te laten doen met een studiebeurs in plaats van een AIO-salaris. Deze wetenschappers heten bursalen of promotiestudenten. De Vereniging voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoekers (VMWO) is daar fel tegen gekant. Dit zijn bezuinigingsmaatregelen, die de positie en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek ondermijnen.

Wij zullen dit toelichten.
Ten eerste : voor hoogwaardig werk ontvangt de bursaal slechts een studiebeurs, die aanzienlijk lager is dan een AIO-salaris en wordt daarbij tevens beroofd van sociale zekerheid. Want een bursaal heeft na het promotie-onderzoek geen recht op een werkeloosheidsuitkering en zelfs niet op een volledige bijstandsuitkering. Daarnaast geldt dat de bursalen-jaren niet meetellen voor de opbouw van WW-rechten en pensioen.
Ten tweede: het bursalensysteem introduceert een verschil in beloningssysteem tussen verschillende groepen promovendi: AIOs en bursalen.
Ten derde: het bursalensysteem ondermijnt de status van wetenschappers. De maatschappij krijgt het signaal dat een universitaire promotie-studie geen volwaardige academische werkzaamheid is.
Ten vierde: het devalueren van promotieonderzoek maakt het voor wetenschappers minder aantrekkelijk om zich verder te ontwikkelen. Dit zal een negatief effect op de ontwikkeling van de wetenschap en kenniseconomie hebben.
De VMWO verdedigt dit standpunt bij de COA-onderhandelingen. De VMWO is daartoe via de AVBZ aangesloten bij de FBZ, die toegang heeft tot de onderhandelingen.

U kunt de behartiging van uw belangen steunen door lid te worden van de VMWO; 40 euro per jaar (studenten en promovendi 30 euro). Geef u op via ledenadministratie@vmwo.nl
of www.vmwo.nl

Uitdagende banen vinden voor postdocs
Even voorstellen…VMWO-bestuurslid Diederik van Deursen 

Na mijn studie moleculaire biologie aan de Universiteit Leiden wilde ik mij verder verdiepen op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er volgde een zeer boeiende periode op een promotieplaats bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam:

Howy Jacobs (editor EMBO reports): "In addition, because of the inherent uncertainties of research, the relatively short lifetime of a postdoctoral fellowship and the very small number of real jobs in academic science, it is also vital that we reorganize postdoctoral training in a more realistic and useful manner."

het onderzoek was zeer uitdagend en ik kreeg alle ruimte en begeleiding om mij hierin te ontwikkelen en mijn opgedane kennis op kritische wijze in te zetten. De vrijheid en de academische wereld spraken mij hierbij zeer aan. Gedurende mijn laatste jaar ging ik mij oriënteren op een baan na mijn promotie. Zo kwam ik er achter dat het verkrijgen van een vaste positie en het maken van een carrière aan de universiteit na de promotie niet gemakkelijk is en maar voor weinigen is weggelegd. Zo’n 5 procent van de gepromoveerden krijgt uiteindelijk een vaste baan. Zo zag ik dat veel postdocs na vele tijdelijke contracten en via draaideurconstructies uiteindelijk toch genoodzaakt waren een baan buiten de universiteit te zoeken, maar dan wel onder zijn of haar niveau. Hoewel hun wetenschappelijke vaardigheden weliswaar goed waren ontwikkeld waren zij wel te gespecialiseerd, omdat voor een nieuwe werkomgeving ook andere vaardigheden zijn vereist.

Waarom lid geworden van de VMWO?
In mijn laatste jaar als promovendus werd ik daarom lid van de Vereniging voor Medisch Wetenschappelijke Onderzoekers (VMWO). Deze vereniging spreekt mij zeer aan, want zij behartigt de belangen van promovendi en postdocs werkzaam in de geneeskunde, bijvoorbeeld door via samenwerking met andere verenigingen aan de CAO-onderhandelingen deel te nemen. Zo wil de VMWO meer vaste aanstellingen in het medisch-wetenschappelijk onderzoek in plaats van steeds meer stapelen van tijdelijke contracten. Ook wil de VMWO een definitieve afschaffing van het bursalensysteem voor promovendi. Bursalen of promotiestudenten krijgen geen salaris maar een beurs. Ze hebben geen recht op wachtgeld, WW-opbouw, en andere vormen van sociale zekerheid. Wat mij in het bijzonder aanspreekt is dat de VMWO zich hard maakt dat onderzoekers tijdens hun opleiding, promotie en postdocbanen bredere scholing krijgen, zoals managementcursussen aan de universiteit, met als doel om hun marktpositie te verbeteren. Onderzoekers dienen hiermee beter te worden voorbereid op een sleutelrol buiten de universiteit. Ten slotte vindt 95 procent van de gepromoveerden een baan in het bedrijfsleven of het onderwijs. Na mijn promotieonderzoek vond ik een baan als project manager bij een contract research lab van het biotechbedrijf Millipore. Gedurende een paar jaar ben ik ook actief als bestuurslid bij de VMWO.

Lid worden van de VMWO? Lidmaatschap kost 40 Euro/jaar; promovendi betalen 30 Euro/jaar. Bij aanmelding als lid : stuur een email naar ledenadministratie@vmwo.nl. De VMWO zoekt ook extra vrijwilligers die zich willen inzetten als bestuurslid! Meer informatie? Stuur een email naar info@vmwo.nl of kijk op www.vmwo.nl.

 

Niet bij wetenschappelijke vaardigheden alleen
Carrièreplanning dankzij VMWO

Na zijn studie voor dierenarts wilde Lars Slingerland zich blijven ontwikkelen, daarom aanvaardde hij een aanbod van een hoogleraar voor een promotietraject.  De universitaire werkomgeving bleek uiteindelijk toch niet ideaal, maar doordat Slingerland bijtijds bijstuurde, kon hij toch een volgende stap in zijn carrière maken.

De situatie van Slingerland is herkenbaar voor vele wetenschappers, immers, het overgrote deel van de academisch opgeleide wetenschappers verlaat uiteindelijk de universiteit. Slingerland kreeg mede door de Vereniging Medisch Wetenschappelijk Onderzoekers (VMWO), waarvan hij inmiddels bestuurslid is, zijn carrière op het gewenste pad.

Hoe verliep het eerste deel van je promotietraject?
"Aan het eind van mijn studietijd vond ik het belangrijk om in een omgeving terecht te komen waarin ik mezelf kon blijven ontwikkelen en waarin ik de tijdens de studie opgedane kennis op kritische wijze kon inzetten. Nadat ik het aanbod van de professor had aangenomen, bleek de keuze om onderzoek te doen een schot in de roos. Ook het contact met de begeleider en de promotor verliep soepel en er leek geen vuiltje aan de lucht."

Wat was voor jou het keerpunt?
"Toen ik halverwege mijn promotietraject was, werd de aanstelling van een post-doc op de afdeling niet verlengd, hoewel deze onderzoeker goed functioneerde. Het universitaire aanstellingsbeleid van tijdelijke contracten en draaideurconstructies viel mij tegen. Daarnaast zag ik dat het overstappen van de universiteit naar een andere werkgever (bijvoorbeeld in het bedrijfsleven) voor post-docs en vers gepromoveerden niet zonder problemen verliep. Hun wetenschappelijke vaardigheden waren weliswaar goed ontwikkeld, maar voor een nieuwe werkomgeving werden ook andere vaardigheden geëist."

Wat heb je toen ondernomen?
"In dezelfde tijd kwam ik in aanraking met de Vereniging voor medisch wetenschappelijk onderzoekers (VMWO), die als belangrijk speerpunt de carrièreperspectieven van haar leden ziet. Het werd duidelijk dat ik tijdens het promotietraject extra aandacht zou moeten besteden aan het ontwikkelen van de vaardigheden die bij een andere werkgever gevraagd zouden worden, want die waren in de universitaire setting onderontwikkeld. Ook werd mij duidelijk dat het goed is dat er een vereniging is die zich bezighoudt met het bewaken van de carrièreperspectieven van wetenschappers. Ik koos ervoor om onder andere mijn managementvaardigheden verder te ontwikkelen. Ondersteund door de extra opgedane vaardigheden is na mijn promotie de overstap van universiteit naar bedrijfsleven succesvol verlopen. Ik werk nu bij Boehringer-Ingelheim als technical service manager. De informatie vanuit het VMWO heeft mij daarbij geholpen, wat reden was om me als bestuurslid van de VMWO verder in te zetten voor de carrièreontwikkeling van medische wetenschappers."

Lid worden van de VMWO? Lidmaatschap 35 Euro/jaar; promovendi 25 euro/jaar.
Aanmelden ledenadministratie@vmwo.nl
Meer info : info@vmwo.nl en www.vmwo.nl

16 december 2009

Medisch onderzoekers pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden
De Vereniging van Medisch-Wetenschappelijke Onderzoekers (VMWO) zal in de komende CAO-onderhandelingen pleiten voor een uitgebreidere scholing van promovendi en het afschaffen van het bursalensysteem.

Per september 2008 heeft de VMWO zich aangesloten bij de Unie Zorg en Welzijn*, omdat men zo toegang heeft tot de CAO-onderhandelingen. Bij de Unie Zorg en Welzijn zijn ongeveer 25 verenigingen aangesloten, die in onderling overleg bepalen wat zij in het CAO-overleg willen bereiken.

Op het verlanglijstje van de VMWO staat een uitgebreidere scholing van promovendi, in het bijzonder het recht op tijd en geld voor cursussen die niet direct zijn gerelateerd aan het onderzoek voor het proefschrift, bijvoorbeeld een managementcursus. Door zo'n cursus te volgen wordt de marktpositie van de jonge doctor veel beter. Hoewel promovendi informeel dit recht enigszins hebben, komt er in de praktijk vaak weinig van terecht. De VWMO pleit ook voor afschaffing van het bursalensysteem, omdat deze promovendi zwaar onderbetaald worden.

Leden van de VMWO kunnen via www.vmwo.nl hun wensen voor de CAO-onderhandelingen kenbaar maken.
*Per 1 juli 2009 zal de Unie Zorg en Welzijn de naam veranderen in Samenwerkende Beroepsverenigingen in de Zorg, kortweg SBZorg.

De VMWO is voor en door medische wetenschappers, hun vak, hun opleiding en hun loopbaan, en heeft momenteel ongeveer 150 leden. Een van de speerpunten is het creëren van een goed carrièreperspectief voor VMWO-leden. Lidmaatschap: €35 / jaar (Promovendi €25 / jaar) Aanmelden: ledenadministratie@vmwo.nl (Dr. Lars Slingerland) Meer info: info@vmwo.nl (Dr. John Jacobs) of www.vmwo.nl

25 juni 2009

 

Go to top