Wat is de Federa?

De Federa is een interdisciplinair samenwerkingsverband van ruim 8.000 onderzoekers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt via 25 aangesloten biomedisch-wetenschappelijke verenigingen (alle 25) en via ruim 20 organisaties die zijn aangesloten via COREON. De Federa is een stichting waarvan de volledige naam luidt: Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Attentie voor  · ·  De nieuwe AVG: wat betekent dit voor onderzoekers. Algemene Verordening Gegevensbescherming - 7 -8 juni 2018 · · ·  FederaDag. Presentations : Too valuable to waste: Experiments on humans and animals · · ·  Code goed gebruik - rondom lichaamsmateriaal 


Missie van de Federa

Bevorderen van een gezond biomedisch onderzoeksklimaat in Nederland door:

etaleren van bijzondere onderzoeksresultaten: FederaDagen;
beperking van de regeldruk: Gedragscodes (COREON);
uitleg over nut en noodzaak van dierproeven;
aandacht voor het carrièreperspectief van biomedisch wetenschappers: Hedera.

Kortom, professionele belangenbehartiging voor en door biomedisch onderzoekers.


Nieuwsberichten

 

FederaBulletin en FederaActueel

De Federa en COREON geven vier keer per jaar het FederaBulletin uit met berichten over regelgeving, carrièreperspectief en bevordering van vernieuwing in de medische en gezondheidswetenschappelijke praktijk.
FederaActueel biedt een nieuwsflits van Federa en/of COREON en is aanvullend op het FederaBulletin. 

Aanmelden voor FederaBulletin

Go to top