FederaDag 2014

Nieuwe Kennis, Nieuwe Kansen
Transplantatie en Immunologie
Een mix en match uit Immunologie en Transplantatie 
vrijdag 7 november 2014, Erasmus MC Rotterdam meer

  

Nuancering beroepsgeheim ten behoeve van identificatie slachtoffers vlucht MH17

In 2011 heeft de FEDERA de Gedragscode Goed gebruik vastgesteld. Uitgangspunt is dat lichaamsmateriaal dat voor wetenschappelijk onderzoek is gereserveerd onder het medisch beroepsgeheim valt en uitsluitend voor onderzoek in de zorg mag worden gebruikt. De verschrikkelijke gebeurtenis van 17 juli noopt, in lijn met het standpunt van de KNMG, tot een nuancering. De aanbeveling aan biobanken vindt u hier


 

Wat is de Federa?

De Federa is een interdisciplinair samenwerkingsverband van ruim 10.000 onderzoekers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt via 30 aangesloten biomedisch-wetenschappelijke verenigingen (alle 30) en via ruim 20 organisaties die zijn aangesloten via COREON.

 


Federa wijst 'verkopen'van zorgdata resoluut af. Betere ontsluiting voor zorgonderzoek blijft nodig

Via onder andere een bericht in Medisch Contact is recent bekend geworden dat de Engelse National Health Service (NHS) zorggegevens heeft verkocht aan verzekeraars. Die gegevens waren zogenaamd anoniem, maar de anonimisering bleek zo onvolledig te zijn, dat de verzekeraars de patiënten konden achterhalen en de desbetreffende zorggegevens konden gebruiken in het kader van een oordeel over het wel of niet afsluiten van een polis. ...meer


 De Federa is een stichting waarvan de volledige naam luidt:
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Agenda

 

Gevonden: mutatie in DNA. Te geven: bijbehorende therapie

De eerste patiënten hebben een gepersonaliseerde behandeling gekregen die is toegesneden op de genetische kenmerken van het individu. Deze klinische revolutie is mogelijk dankzij de recente evolutie in DNA sequencing. Reden om de FederaDag op vrijdag 18 oktober te wijden aan ‘Next Generation DNA Sequencing: impact on clinical care and society. New insights and challenges'  ...meer


 
   

Missie van de Federa

Bevorderen van een gezond biomedisch onderzoeksklimaat in Nederland door:

  • monitoring van ontwikkelingen in en rondom biomedisch onderzoek: Onderzoeksradar;
  • etaleren van bijzondere onderzoeksresultaten: FederaDagen;
  • beperking van de regeldruk: Gedragscodes;
  • uitleg over noodzaak van dierproeven;
  • aandacht voor het carrièreperspectief van biomedisch wetenschappers.

Kortom, professionele belangenbehartiging voor en door biomedisch onderzoekers.